Cursussen

Cursus supervisie en werkbegeleiding

Kosten: €975,-

Data: Nog geen nieuwe data gepland. Interesse? Neem contact op via de mail. Bij voldoende interesse gaan we starten met een nieuwe cursusgroep!

Tijd: 9:30-13:00 (zaterdagen)

Duur: 24 uur (30 werkuren)

Plaats: nader te bepalen

Docenten: Tessa Janssen-Goossens & Xandra ten Hacken

Accreditatie:

 • NVP (24 punten)
 • FGzPt (14 punten)
 • NIP (28 punten i.k.v. K&J/OG herregistratie)
 • NIP (14 punten i.k.v. K&J/OG opleiding – overige taken)

Na de GZ-opleiding of supervisorencursus, wordt er van je verwacht dat je werkbegeleiding en / of supervisie geeft. Maar wat houdt dit nou eigenlijk precies in? Deze cursus biedt je houvast door middel van theorie. De cursus biedt meer dan theorie; door middel van intervisie en oefeningen helpen we je bij het proces om zekerder te worden als supervisor en / of werkbegeleider. Om die reden hebben we de cursus ook opgedeeld in 8 dagdelen, verdeeld over meerdere maanden. Samen gaan we een proces aan en ondersteunen we je. We maken ook een app-groep aan, zodat er altijd een plek is waar je terecht kan met vragen.

Doelgroep

De cursus is een cursus bedoeld voor supervisoren en / of werkbegeleiders. Deze cursus is met name geschikt voor nieuwe supervisoren. Hierbij kan gedacht worden aan net afgestudeerde GZ-psychologen, of mensen die net de supervisiecursus VGCt (of een andere vereniging) hebben afgerond.

Leerdoelen

 • Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om zowel onderwijs- als therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten (i.o.) en het functioneren van de supervisant te optimaliseren / verbeteren.
 • De cursist is in staat om een goede supervisierelatie op te bouwen met supervisanten. Hierbij heeft de cursist een goed idee van de randvoorwaarden (opbouw, inhoud en afronding), beoordelingscriteria en eigen methodiek als supervisor en speelt in op de op de opleidings- en praktijkcontext.
 • De cursist hanteert de actuele beroepsethische en juridische regelgevening.

Onderwerpen

De cursus is gebaseerd op competentiegerichte ontwikkelen van zowel de supervisor als de supervisant. De opzet zal verder gebruik maken van verschillende vormen van leren, zoals uitleg theorie, intervisie, rollenspellen en video inbreng.

Er zal aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:

 • Supervisieprocessen: opbouw, afronding en andere fasen
 • Supervisiemodellen en modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten
 • Kennisoverdracht in de supervisies
 • Culturele diversiteit / transculturele vaardigheden
 • Juridische aspecten, beroepsethische kwesties
 • Toetsen en beoordelen in supervisie
 • Randvoorwaarden van supervisie, leerklimaat
 • Valkuilen bij superviseren (supervisor – supervisant)
 • Positie van supervisie in opleidingstrajecten

Literatuur

Aan te schaffen:

Beunderman, R., Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058983077

Basiscursus Schematherapie

Kosten: €895,- (incl. lunch)

Data:

 • Vrijdag 13 Januari 2023
 • Vrijdag 27 Januari 2023
 • Vrijdag 10 Februari 2023
 • Vrijdag 24 Februari 2023

Tijd: 9:30-17:00

Duur: 25 uur (30 werkuren)

Plaats: Nomade Beachhouse, Noordwijk aan Zee

Docent: Tessa Janssen-Goossens

Accreditatie:

 • VGCt (25 punten vervolgcursus)
 • NVP (25 punten bij- en nascholing)
 • FGzPt (26 punten)
 • Vereniging Schematherapie (25 punten)

Vanuit Oktober Supervisie icm Forta Opleidingen wordt in 2022 een cursus Schematherapie basis gegeven. Deze cursus is een 4-daagse basiscursus Schematherapie. Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Oorspronkelijk is de therapie ontwikkeld als behandeling van (borderline) persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij andere stoornissen en problemen.

Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd (‘oud zeer’) op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Het doel van de therapie is om de cliënt te laten voelen wat zijn of haar behoeften zijn, te verwerken wat hij of zij is tekort gekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

In deze basiscursus wordt aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling binnen de schematherapie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het werken met schema’s en modi en de toepassing van cognitieve en experientiele technieken. De therapeutische relatie en het concept limited reparenting staan centraal. Er wordt vooral veel praktisch geoefend, zowel met elkaar, als met een mede-psycholoog die de clientenrol op zich neemt.

Om optimaal gebruik te maken van de cursus, is het wenselijk dat cursisten werken met cliënten waarbij schematherapie of schemagerichte technieken kunnen worden toegepast.

Doelgroep
Deelname aan de cursus is mogelijk als je voldoet aan minimaal een van de onderstaande voorwaarden:
*
Een BIG-registratie als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater of in opleiding zijn tot een van deze beroepen
*
Lidmaatschap (in opleiding zijn) van een van de volgende volgende beroepsverenigingen: VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
*
Lidmaatschap (in opleiding zijn) van een Vlaamse Psychotherapievereniging

Als uitzondering op deze voorwaarden mogen er per cursusgroep twee basispsychologen (niet in opleiding tot een van bovenstaande registraties) en twee vaktherapeuten deelnemen. Dit is mogelijk als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:
* Er is een samenwerking met een BIG-geregistreerde schematherapeut (geregistreerd bij de Vereniging schematherapie)
*
Je krijgt supervisie van een schematherapeut die bij de vereniging schematherapie is geregistreerd als senior of supervisor.
*
Deelname aan een intervisiegroep waarin minimaal een geregistreerde schematherapeut is.
*
Op gebied van werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige klachten heb je een vergelijkbaar niveau als ten minste een basispsycholoog in opleiding tot GZ- psycholoog.
De namen van de betreffende schematherapeuten moeten worden doorgegeven op het inschrijfformulier. De hoofddocent beoordeelt of je voldoet aan de gestelde voorwaarden en we borgen of het maximum aantal basispsychologen en vaktherapeuten niet wordt overschreden. Wanneer je onverhoopt niet kunt deelnemen, hoor je dit voorafgaand aan de cursus.

Ervaring met cognitieve gedragstherapie is gewenst!

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  Let op! De 2019 versie kan ook gebruikt worden. De hoofdstukken zijn over het algemeen hetzelfde
 • Reubsaet, R.J. (2018) Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum